MÓDOSULT A NŐK 40 ÉVES NYUGDÍJA – EZEKNEK A SZABÁLYOKNAK KELL MEGFELELNI 2016/2017-BEN!

MÓDOSULT A NŐK 40 ÉVES NYUGDÍJA – EZEKNEK A SZABÁLYOKNAK KELL MEGFELELNI 2017-től!

A nők 40 év jogosultsági idővel igénybe vehető kedvezményes nyugdíja
Ki jogosult a 40 éves kedvezményes nyugdíj igénybevételére?
Öregségi teljes nyugdíjra életkorától függetlenül jogosult az a nő, aki
– legalább negyven év jogosultsági idővel rendelkezik, és
– azon a napon, amelytől a nyugdíjat megállapítják, biztosítási jogviszonyban nem áll.  nők 40 plusz program 2016-2017

Mely esetben nem állapítható meg a kedvezményes nyugellátás?
A 40 éves kedvezményes nyugdíj nem állapítható meg, ha a kereső tevékenységgel szerzett szolgálati idő nem éri el a 32 évet, olyan nő esetén pedig, akinek a súlyosan fogyatékos vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekére tekintettel ápolási díjat állapítottak meg, a 30 évet.

Mi számít jogosultsági időnek?
Jogosultsági időnek minősül
– a kereső tevékenységgel járó biztosítási vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonnyal, valamint
– a terhességi-gyermekágyi segélyben,
– gyermekgondozási díjban,
– gyermekgondozási segélyben,
– gyermeknevelési támogatásban és
– a súlyosan fogyatékos vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekére tekintettel megállapított ápolási díjban eltöltött idővel
szerzett szolgálati idő.

A jogosultsági idő – ha a jogosult a saját háztartásában 5 gyermeket nevelt – 1 évvel, minden további gyermek esetén további 1-1 évvel, de összesen legfeljebb 7 évvel csökken.

Kit tekintünk saját háztartásban nevelt gyermeknek a jogosultsági idő kiszámítása során?
Saját háztartásban nevelt gyermeknek azt a vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermeket kell tekinteni, aki a jogosulttal életvitelszerűen együtt élt és annak gondozásából rendszeres jelleggel legfeljebb csak napközbeni időszakra került ki, vagy személyére tekintettel családi pótlékot folyósítottak.

Milyen időszakot tekintünk keresőtevékenységgel járó, vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonnyal szerzett jogosultsági időnek?
A fentiek alkalmazása során, kereső tevékenységgel járó biztosítási vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonnyal szerzett jogosultsági időnek
a) az 1997. december 31-ét követően az 1997. évi LXXX. törvény. 5. § (1) bekezdés a), b) és e)-i) pontjában, valamint (2)-(3) bekezdésében meghatározott jogviszonyban töltött idő (pl. munkaviszony, köztisztviselői, közalkalmazotti jogviszony);
b) az 1998. január 1-jét megelőzően a 168/1997. (X. 6.) kormányrendelet 12.§-ában felsorolt jogviszonyokban töltött időtartamok minősülnek (Ilyenek például a kisiparosként, a magánkereskedőként, a gazdasági munkaközösség tagjaként, az ipari és szolgáltató szövetkezeti szakcsoport tagjaként, a kisszövetkezet tagjaként, a külföldi munkavállalóként, az ügyvédi, illetőleg a jogtanácsosi munkaközösség tagjaként szerzett szolgálati idők.).

A felsorolt jogviszonyokon kívül jogosultsági időnek minősül:
– a prémiumévek programban való részvétel időtartama függetlenül attól, hogy a résztvevőt munkavégzésre kötelezték vagy sem,
– az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatás ideje, vagyis az ezen időszakban végzett alkalmi munkavállalói napok,
– az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény hatálya alá tartozó munkavégzés időtartama,
– a gyermekgondozási segély folyósítása alatti – a vonatkozó jogszabályban engedélyezett – munkavégzés időtartama (figyelemmel arra, hogy ilyen esetben a gyes munkavégzéssel azonos időtartamra eső folyósítási idejét „gyermekneveléssel töltött időként” a szolgálati idő kétszeres számításának tilalma miatt nem lehet beszámítani),
– a mezőgazdasági termelőszövetkezeti tagként egyébként szolgálati időnek minősülő időtartam azzal, hogy a mezőgazdasági termelőszövetkezeti tag esetén kizárólag a tagság időtartama minősül jogosultsági időnek, az első belépés teljes naptári éve nem,
– a szakmunkástanuló, a szakközépiskolai tanuló kötelező nyári gyakorlata, amennyiben arra bejelentési adat található, ideértve természetesen az egyéb tanulmányokat folytató személy nyári szünetben történő munkavégzésének időtartamát is,
– a korkedvezményre jogosító munkavégzés időtartama az öregségi nyugdíjjogosultságra vonatkozó általános szabályok szerint,
– a Tny. 39. §-ának hatálya alá tartozó időtartam az arányos szolgálati idő számítás alkalmazása nélkül.

Mely időtartamot nem lehet jogosultsági időként figyelembe venni?
Jogosultsági időként nem vehető figyelembe
– a munkanélküli ellátás folyósításának időtartama,
– az egyébként szolgálati időként elismerhető tanulmányi idő,
– a passzív, vagyis a biztosítási jogviszony megszűnését követően folyósított táppénz időtartama,
– az 1998. január 1-jét megelőzően – nem gyermekgondozás vagy gyermekápolás miatt igénybevett – fizetés nélküli szabadság szolgálati időnek minősülő első 30 napja,
– 18. életévét betöltött tartósan beteg közeli hozzátartozó gondozása miatt folyósított ápolási díj időtartamát.

Hogyan számítják ki a 40 éves kedvezményes nyugdíj összegét?
A kedvezményre jogosultak nyugdíjának összegét az általános szabályok szerint számítják ki, részükre csökkentés nélküli öregségi nyugdíjat állapítanak meg.

A nők 40 éves kedvezményes öregségi nyugdíjazási lehetőségén túlmenően van-e mód az öregségi nyugdíjkorhatár betöltése előtt nyugdíjat igénybe venni?
2012. január elsejétől a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény rendelkezései nyomán a nyugdíjkorhatár betöltése előtt nyugellátás megállapítására nincs lehetőség.
Az előrehozott öregségi nyugdíjra korábban jogot szerzett személyek a jogosultságukat bármikor érvényesíthetik.

FORRÁS:  csaladitudakozo.kormany.hu

 

Otthon Melege Program 2018 - Hírközpont - Friss hírek - Infrashape - Hírek 2019 - OMP - Otthon Melege Program 2019 - Minimálbér-2019 - Csok-2019 - Családi adókedvezmény 2019

2 Comments on "MÓDOSULT A NŐK 40 ÉVES NYUGDÍJA – EZEKNEK A SZABÁLYOKNAK KELL MEGFELELNI 2016/2017-BEN!"

  1. Elöregedett az ország, tudja valaki a megoldást? Hova tegyem a szüleimet? Nem érdemlik meg az utolsó éveikben az ápolást? Nincsen negyven évem mert korán szültem akkor még nem dobálták a gyedet és a gyest , nem volt kettő éves munkaviszony, nem volt semmi támogatás, négy gyerekem van, egyik erre másik arra, hogyan akaszkodnék rájuk amikor ott vannak a nagy szülők???Nem érdemli meg az anya a békés öregkort??Dolgozzon 65 éves korig, ha egyáltalán tud? Hogyan nézzen a szülei és a gyerekei szemébe???Ez az IGAZI KÉNYSZER MUNKA

  2. Nagyon igazságtalannak tartom hogy a 3 éves szakmunkás képzés alatti munka végzést nem számítják be!Mivel 1 hét iskola és 1 hét gyakorlat volt,a gyakorlat alatt teljes munkaidőben dolgozni kellett!!Akkor miért vesznek ki 27-29 hónapot?? miért nem csak a felét?
    Eléggé tisztességtelennek tartom,43 -ik éve dolgozom,és ki vettek több mint 5 évet!

Leave a comment

error: Tartalom védett !!