• Nagyon fontos, hogy a komplex minősítést megelőzően az ügyfél a megfelelő szakrendeléseken minden panaszát kivizsgáltassa, az eredményekről az orvosi papírokat időben beszerezze, és azokat a vizsgálat során az orvosszakértőnek hiánytalanul átadja! Komplex minősítés feltételei részletei 2016
  • Az orvos a vizsgálat során rákérdezhet az orvosi dokumentumokban felsorolt betegségek tüneteire és a panaszokra. Rendszeresen előfordul, hogy ilyenkor az igénylő a betegségei felsorolásába kezd, és nehezményezi, ha az orvos megállítja a beszámolót. Az orvos nem udvariatlanságból szakítja félbe a felsorolást. Az orvosi papírokból a betegségek pontosan kiderülnek, azonban a tünetekről és a panaszokról csak a beteg tud beszámolni (pl: betegségként a magas vérnyomás szerepel a dokumentumokban, ezért azt nem kell külön megemlíteni, a szédülés azonban panasz, és fontos információ lehet az orvosszakértő számára).
  • Az egészségi állapot megállapításához minden esetben le kell vetkőzni. A végtagok, a testrészek, valamint a bőr jellegzetességei és elváltozásai, fontos információk az orvos számára, ruhán keresztül azonban ezek nem vizsgálhatók.
  • Az orvos különböző gyakorlatok, mozgások végzésére is megkérheti a vizsgált személyt. Ezekre a vizsgálatokra a mozgásszervi funkciók felmérése miatt van szükség.
  • Amennyiben az ügyfélnél korábban gyógyíthatatlan betegséget diagnosztizáltak, az aktuális állapotára vonatkozó leleteket még tünetmentes időszakban is be kell mutatni az orvosszakértőnek!
  • Az orvosszakértői vizsgálat során felmerülhet egy új, az orvosi dokumentumokban még nem szereplő betegség gyanúja is. Ezekben az esetekben az orvosszakértő az észrevételeiről tájékoztatja a háziorvost, aki jogosult a beteg kivizsgálását kezdeményezni.
  • Amennyiben betegségének jellege miatt az ügyfél nem tud személyesen megjelenni a vizsgálaton, kérelmezheti állapotának iratalapú véleményezését. A kérelemhez minden esetben csatolnia kell a kezelőorvos igazolását és indoklását a személyes részvétel akadályairól. Ha a kérés megalapozott, a vizsgálat csupán a benyújtott iratok alapján történik. Amennyiben a dokumentáció nem nyújt elégséges információt a biztonságos véleményezéshez, az orvosszakértő – egy előre egyeztetett időpontban – felkeresi a beteget, és az ápolás/gondozás helyszínén végzi el a vizsgálatot.
  • Az egészségi állapot irat alapján véleményezhető minden olyan esetben, amikor a kezelőorvosi dokumentáció azt jelzi, hogy a kérelmező aktív tbc-ben szenved, aktív onkológiai kezelés alatt áll, illetve intézetben vagy otthon gondozottként, állandó ápolásra szoruló fekvőbeteg.
  • Az orvosszakértő a leletekkel és szakvéleményekkel igazolt egészségkárosodást a világ legtöbb fejlett országában alkalmazott táblázatok alapján minősíti. Ezek a táblázatok tartalmazzák a betegségek okozta károsodások különböző mértékeihez tartozó százalékos értékeket. A vizsgálati leletekből – EKG, labor légzésvizsgálati eredményekből – a táblázatok segítségével pontosan meg lehet állapítani a részkárosodások százalékos mértékét. Az így kapott értékekből a szakértő matematikai számításokkal határozza meg az össz-szervezeti károsodást és a megmaradt egészségi állapotot. Az össz-szervezeti károsodás mértéke a 99%-ot nem haladhatja meg. A táblázatokat és az össz-szervezeti károsodás kiszámításának módját a 7/2012-es NEFMI rendelet tartalmazza. A minősítés szabályait és az orvosi táblázatokat egy egyszerű internetes kereséssel minden érdeklődő megismerheti.
  • Amennyiben az ügyfél megmaradt egészségi állapota meghaladja a 60 százalékot, nem lesz jogosult a megváltozott munkaképességűek ellátásaira. Ha a szakértői bizottság véleménye szerint az egészségi állapot 60 és 31 százalék közötti, és 3 éven belül az ügyfél foglalkoztathatóvá válhat, úgy a szakértői bizottság őt rehabilitálhatónak minősíti, így rehabilitációs ellátásra lehet jogosult. Amennyiben a rehabilitáció a betegségek miatt kizárt, vagy meghaladná a 3 évet, az ügyfél rokkantsága állapítható meg. A 30 százalék alatti megmaradt egészségi állapotú személyek kizárólag rokkantsági ellátást kaphatnak, tehát rehabilitációs ellátásra nem javasolhatók. A szakértői minősítésben az orvosszakértő minden esetben nyilatkozik arról is, hogy az egészségkárosodások miatt a foglalkoztatást, illetve a munkavégzést milyen tényezők korlátozhatják, illetve zárhatják ki, és milyen körülményeket kell figyelembe venni a foglalkozási rehabilitáció során. Forrás