Ezek a pénzek járnak még az emelt összegű családi pótlék mellé – itt a lista!

Ezek a pénzek járnak még az emelt összegű családi pótlék mellé – itt a lista!

Milyen egyéb ellátásra jogosult az a gyermek, aki után magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak?
Ha a gyermek után magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak, a gyermek jogosult utazási kedvezményre, közgyógyellátásra, étkezési térítési díjkedvezményre, valamint ingyenes tankönyvre.A GYES is is más szabályok szerint illeti meg! emelt összegű családi pótlék 2016-2017
1. GYES folyósítása tartósan beteg gyermek vagy fogyatékkal élő gyermek családjának

Ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, 10. életévének betöltéséig állapítják meg a gyermekgondozási segélyt. Amennyiben a tartósan beteg, súlyosan fogyatékos gyermekre tekintettel családi pótlék iránti kérelmet még nem nyújtottak be, a tartós betegség, illetve súlyos fogyatékosság tényéről szóló, a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló jogszabály szerinti igazolást a gyermekgondozási segély iránti kérelemhez csatolni kell. Ha a gyermek a gyermekgondozási segély folyósításának ideje alatt válik tartósan beteggé, illetve súlyosan fogyatékossá és ennek tényét az igazolás benyújtásával az ellátást folyósító hatóságnál bejelentik, a családi pótlék magasabb összegben történő megállapítása, illetve a gyermekgondozási segélyre való jogosultság időtartamának megváltoztatása iránt új kérelmet nem kell benyújtani.

Méltányosságból meghosszabbítható-e a gyermekgondozási segély a tartósan beteg illetőleg súlyosan fogyatékos gyermek 10. életévének betöltésétől 14-dik életévnek betöltéséig?

Nem. A tartósan beteg gyermek 10. évének betöltését követően a szülő a járási hivataltól kérheti az ápolási díj megállapítását, ha a gyermek önmaga ellátására képtelen, állandó gondozásra, ápolásra, felügyeletre szorul.

2. ÁPOLÁSI díj folyósítása tartósan beteg, vagy fogyatékkal élő gyermeket nevelő családnak.

A gyermekgondozási segély folyósításával egyidejűleg lehetőség van a részösszegű ápolási díj megállapítására, ha az ápolásra szoruló gyermek fokozott ápolást igényel és emelt összegű ápolási díjat, vagy kiemelt ápolási díjat lehet utána megállapítani. A fokozott ápolást igénylő személy után járó ápolási díj összege azonos a költségvetési törvényben meghatározott alapösszeg (2016-ban 29.500,- Ft) 150%-val (44.250,- Ft), a kiemelt ápolási díj 180%-val (53.100,- Ft). A gyermekgondozási segélyben részesülő személy, a gyermekgondozási segély és az ápolási díj összege közötti különbözetet kaphatja meg ápolási díjként részösszegben.

3. UTAZÁSI Kedvezmény tartósan beteg illetve fogyatékkal élő gyermeknek

A Kincstár a magasabb összegű családi pótlékra való jogosultságot megállapító határozattal egyidejűleg a magasabb összegű családi pótlékban részesülőnek illetve annak, aki után magasabb összegű családi pótlék megállapításra került, a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló jogszabály szerinti utazási kedvezményre való jogosultságot igazoló hatósági igazolványt állít ki.
A hatósági igazolvány tartalmazza a magasabb összegű családi pótlékban részesülő személynek -, illetve annak, aki után magasabb összegű családi pótlék került megállapításra – a nevét, a lakcímét, a magasabb összegű családi pótlék megállapításának tényét, a jogosultság fennállásának tényét, továbbá a hatósági igazolvány érvényességének időtartamát. A hatósági igazolvány a külön jogszabály szerinti igazolásban, szakvéleményben, illetve szakhatósági állásfoglalásban meghatározott felülvizsgálat időpontjáig, de legfeljebb 5 évig hatályos.

4. INGYENES TANKÖNYVELLÁTÁS

Az iskolai tankönyvrendelésnek biztosítania kell, hogy – az iskolától történő tankönyv-kölcsönzés, napköziben, tanulószobában elhelyezett tankönyvek igénybevétele, használt tankönyvek biztosítása, illetőleg tankönyvek megvásárlásához nyújtott pénzbeli támogatás útján – a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő minden olyan tanuló részére, aki
– tartósan beteg,
– a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd,

5. 100%-os TÉRÍTÉSI DÍJ KEDVEZMÉNY a gyermekékeztetésben
fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, az Szt. hatálya alá tartozó intézményben elhelyezett, gyermek az intézményi térítési díj 100%-át
– a fentiek alá nem tartozó, tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, tanuló után az intézményi térítési díj 50%-át

6. KÖZGYÓGYELLÁTÁS

A magasabb összegű családi pótlékban részesülő gyermek részére közgyógyellátási igazolvány is igényelhető ún. alanyi jogon, mellyel ingyenesen juthat hozzá azokhoz a gyógyszereihez, melyek a közgyógylistán szerepelnek. A közgyógyellátás kérelmezéséhez először a szakorvos(ok)tól kell beszerezni egy igazolást a gyermek által rendszeresen szedett gyógyszerekről. A kérelmezőnek havi gyógyszerkeretet állapítanak meg. A keret havi maximális összege 12 ezer forint. Ha az ezer forintot a rendszeres gyógyszerköltség havonta nem éri el, nem állapítható meg egyéni gyógyszerkeret. Minden jogosult számára megállapítható azonban eseti keretmegállapítására is, melynek az összege 6 ezer forint egy évre.

Figyelem! A kérelmen ennek a megállapítását külön kérni kell a formanyomtatványon, ne felejtsük el beikszelni!A közgyógyellátásra való jogosultságot és a gyógyszerkeretet alanyi jogosultság esetén két évre állapítják meg és az igazolványt is két évre állítják ki.

A tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermekre tekintettel megállapítható egyéb ellátások:

ÖSSZEFOGLALVA:

– gyermekgondozási segély 10 éves korig
– közgyógyellátás
– ingyenes tankönyvellátás
– gyermekétkeztetés esetén 100% százalékos mértékű térítési díj kedvezmény
– ápolási díj, ha a gyermek önmaga ellátására képtelen, s állandó felügyeletre, gondozásra szorul
– utazási kedvezmény, utazási költségtérítés

Ekkor jön a családi pótlék – dátumok, időpontok…

Otthon Melege Program 2018 - Hírközpont - Friss hírek - Infrashape - Hírek 2019

Be the first to comment on "Ezek a pénzek járnak még az emelt összegű családi pótlék mellé – itt a lista!"

Leave a comment

error: Tartalom védett !!