CSED, GYES, GYED, CSALÁDI PÓTLÉK változásai 2017 >>> családtámogatások >>> több tízezer forint ami járhat Neked is!

CSED, GYES, GYED, CSALÁDI PÓTLÉK változásai 2017 – >>> családtámogatások >>> több tízezer forint ami járhat Neked is!

Családtámogatások, pénzek, ellátások 2017:

Vannak egyedi élethelyzetek, amikor nem biztos, hogy egyértelmű, milyen segítség igényelhető a családtámogatási rendszerből. Olvasónk szerencsére minden hazai lehetőséget igénybe vehet. Ellátások-támogatás-családoknak-2017

Oldalunk rendszeresen foglalkozik ugyan a hazai családtámogatási rendszerrel, és igyekszik információval szolgálni a családalapítás kezdetén lévő fiataloknak, de nem minden információ felel meg minden egyedi élethelyzetre. Vagy lehet, hogy a sokszor publikált információk eltűnnek a média sok esetben zajos információáradatában.

Olvasónk most saját helyzetéhez kereste a lehetőségeket. Már nem pályakezdő, de 30-as évei elején járó fiatal nőről van szó, aki most vágna bele párjával a családalapításba. A helyzete azért különleges, mert 7 évnyi magyarországi munkavállalás után egy évet külföldön dolgozott, azután keresett ismét hazai munkahelyet. Viszont nem volt biztos abban, hogy ezzel a munkavállalói és társadalombiztosítási előélettel mire számíthat. Hogy segítsük olvasónkat, az Emberi Erőforrások Minisztériumának szakértőihez fordultunk. És mivel a szaktárca munkatársai bőséges és átfogó választ adtak, ezt most közzétesszük.

Olvasónk elsődleges félelme az volt, hogy az egy évnyi külföldi munkavállalás miatt megszakadt a magyar társadalombiztosítási jogviszonya, és ezért eleshet a gyermekvállalás során járó támogatásoktól. Mint kiderült, ez nincs így. Ha az Európai Gazdasági Térség (EGT) tagországában vállalt munkát valaki, akkor a támogatások alapjául szolgáló biztosítási időbe ez is beleszámít. Egyetlen feltétel, hogy erről a hatóságokat egy formanyomtatványon (E-104) tájékoztatni kell.

CSED

Az első támogatási forma, amelyre olvasónk számíthat, a csecsemőgondozási díj. Erre mindenki jogosult, aki a szülést megelőző két éven belül legalább 365 napon át biztosított volt, és a biztosítotti jogviszonyának megszűnését követő 40 napon belül szüli meg gyermekét. Ha a szülés előtt táppénzen volt, ez a határidő rövidebb, vagyis a táppénz megszűnéséig, illetve az azt követő 28 napon belüli szülést fogadják el ilyenkor a támogatás megítélésénél.

A csecsemőgondozási díj a baba születése előtti 28. naptól a születést követő 168. napig jár. Összege pedig a szülést megelőző munkaviszonyban keresett összeg (a napi bruttó átlagkereset) 70 százaléka, amelyből csak a 15 százalékos személyi jövedelemadót vonják le, de érvényesíthető a gyermekek után járó családi adókedvezmény. A CSED maximális összege a minimálbér kétszeresének 70 százaléka, ami jelenleg bruttó 155 ezer 400 forint. Ez azt is jelenti, hogy havonta 222 ezer forintos bruttó jövedelem felett sem lehet több ez az összeg.

A CSED-et igényelni kell, amelyhez a nyomtatvány az Országos Egészségbiztosítási Pénztár honlapjáról tölthető le (http://www.oep.hu/felso_menu/lakossagnak/ellatas_magyarorszagon/penzbeli_ellatasok/gyermekvallalas_tamogatasa/csecsemogondozasi_dij).

GYED

Ha a gyermek megszületése előtti két évben megvolt a biztosítotti jogviszony, akkor a csecsemőgondozási díj lejárata után az anya jogosulttá válik a GYED-re (gyermekgondozási díj). Ez a támogatás a gyermek két éves koráig járhat, illetve ikrek esetén 3 éves korukig. Összege a legutóbbi jövedelem 180 napi átlagának 70 százaléka, de legfeljebb 155 ezer 400 forint. Fontos, hogy a GYED-et nem igényelheti, aki a gyermek 6 hónapos kora előtt keresőtevékenységet folyatott, viszont igényelheti az apa is. A GYED bruttó összegéből 10 százalékos személyi jövedelemadó előleget és nyugdíjjárulékot vonnak le. Tankönyv csekk befizetés határidő 2016

A GYED-et a szülőnek erre rendszeresített formanyomtatványon kell igényelnie (http://www.oep.hu/nyomtatvanytar/temp_sc_521828.html), amelyet munkáltatójához kell benyújtania. Ez még akkor is így van, ha a munkaviszony a gyermek születése előtt szűnt meg. Ha valaki álláskereső volt a gyermekvállalás előtt, akkor a munkaügyi központhoz kell fordulni a kérelemmel és a gyermek születési anyakönyvi kivonatával együtt. Fontos ugyanakkor, hogy a GYED visszamenőleg is igényelhető, vagyis ha nem közvetlenül az első jogosultsági időpontban kérik a szülők, hat hónapra visszamenőleg is megkaphatják.

A GYED Extra nevű intézménynek köszönhetően az anya akár úgy is igényelheti a támogatást, hogy a gyermek fél éves kora után visszamegy dolgozni. Arról, hogy GYED mellett dolgozik, csupán a munkáltatót kell tájékoztatni.

GYES

Ha a gyermek elmúlik két éves, a családok támogatásáról szóló 1998-as törvény értelmében a szülők a GYED helyett a Gyermekgondozást segítő ellátásra válnak jogosulttá (GYES). Ez a támogatás a gyermek 3 éves koráig jár, mellette korlátlanul lehet dolgozni. A GYES összege bruttó 28 ezer 500 forint, amelyből 10 százalék nyugdíjjárulékot von le az OEP, és attól kezdve jár, hogy a szülők benyújtják rá az igényüket. A kérelmet, amely innen tölthető le (https://cst.onyf.hu/hu), akár két hónapra visszamenőleg is be lehet nyújtani a lakhely szerint illetékes fővárosi vagy megyei kormányhivataloknál és a Kormányablakoknál, illetve elektronikusan az ügyfélkapun keresztül.

Családi pótlék

Hiába tanul tovább a gyerek, az érettségit követően már nem jár családi pótlék utána. Ugyanakkor, ha testvérei is vannak, a családi pótlék összegének megállapításakor figyelembe veszik, ezt viszont külön kell kérnie a szülőnek. Érdemes az egyetemi, főiskolai beiratkozások után közvetlenül, még szeptemberben kérni a gyermek beszámítását, így ugyanis a nyári hónapokra visszamenőleg is magasabb összeg jár a testvérek után.

Hatalmas összegeket emészt fel a családi költségvetésből a gyermek továbbtanulása, a diploma megszerzése pedig milliókba is kerülhet, ugyanakkor az érettségit követően már nem jár családi pótlék a gyermek után. Erről a szülők már júliusban meg is kapták az értesítést a kormányhivataltól. A családi pótlék ugyanis csak a tanév végéig, azaz június végéig járt, tehát júliustól már nem. A jogszabály szerint ugyanis a családi pótlék (azaz iskoláskorúnál iskoláztatási támogatás) a tankötelezettség teljes időtartamára jár (ez ma már a 16. év betöltését jelenti), illetve addig, amíg a gyermek közoktatási intézményben tanul, de legfeljebb annak a tanévnek végéig, amikor betölti a 20. – sajátos nevelési igényű gyermek esetén a 23. – életévét.

Fontos, hogy a gyermekünk tovább tanul és van olyan kisebb testvére, aki után még jár a családnak a családi pótlék, akkor az iskola megkezdését követően a szülőnek joga van kérvényezni hogy vegyék figyelembe azt a gyermeket is, amelyik még tanul, de családi pótlék már nem jár utána.Ez azért nagyon fontos, mert így a testvére után magasabb összegű családi pótlék jár!Vagyis egy kétgyermekes család esetében, ha a nagyobb gyermek már leérettségizett, és továbbtanul, akkor nem az egy gyermek után járó után járó 12200 forintot, hanem a kétgyermekesek után járó 13300 forintot kaphatja meg a szülő, ami nem egy vagyon, de mégis plusz 1100 forint, ami bármikor jól jöhet!Háromgyerekeseknél pedig egy továbbtanuló és két kisebb testvér esetén 13300 forint gyermekenkénti összeg, összesen 26600 forint helyett tehát 32000 forint (a három- és többgyermekesek gyermekenkénti 16 ezer forintja) jár.

HOGYAN IGÉNYELHETŐ?

2015. április 1. óta a családtámogatási ellátásokkal a Magyar Államkincstár helyett már a megyei kormányhivatalok foglalkoznak.Ezért a kérelmeket a járási hivataloknál, a kormányhivataloknál, a kormányablakoknál és a települési ügysegédeknél lehet benyújtani.Az igényléshez egy nyomtatványt kell kitölteni melynek, neve „Kérelem családi pótlék megállapítására”. Jelen esetben az igénylésnél az összes gyermek nevét fel kell tüntetni a nyomtatványon és a továbbtanuló gyermeknél pedig a beszámítás jogcíméhez a b betűt kell beírni.A többi gyermeknél a beszámítás jogcíme rubrikába a „már részesülök” szöveget kell írni.

Emellé csatolni kell az érvényes hallgatói jogviszonyról szóló igazolást is, melyet szintén egy nyomtatványon kell benyújtani címe „Igazolás tanulói jogviszony fennállásáról” , ennek eredeti példányát kell az igénylés mellé csatolni! Az igazolást az illetékes egyetemtől, főiskolától, felsőoktatási intézménytől lehet majd beszerezni szeptember 2. hetétől, ugyanis ekkor kezdődnek meg a beiratkozások a felsőoktatási intézményekbe.

Mikortól jár a magasabb összegű családi pótlék?

Tulajdonképpen már júliustól járna hivatalosan, de a törvények szerint csak 2 hónapra visszamenőleg lehet igényelni, ezért mindenképpen érdemes mielőbb lépni az ügyben és igényelni!Ha szeptemberben igényeled, és a nyomtatványon bejelölöd azt, hogy 2 hónapra visszamenőleg is igényeled, akkor júliustól valóban meg is kapod!Ha késlekedsz és csak októberben igényeled a lehetőséget, akkor a 2 hónap visszamenőleg azt jelenti, hogy csak augusztusig kapod meg visszamenőleg, így egy hónaptól elestek. A kérvényt levélben (tértivevényes ajánlottal érdemes) célszerű elküldeni. A fővárosi és a megyei kormányhivatalok postacímére! Természetesen az illetékes kormányhivatal címére!

Akár el is vehetik a családi pótlékot ha ezeket nem tartod be!

További támogatások

Akár igénybe veszi valaki a CSED-et és GYED-et, akár nem, minden szülő nő jogosult egyszeri juttatásként a külön igényelhető anyasági támogatásra. Ennek összege gyermekenként az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 225 százaléka, ikergyermekeknél 300 százaléka. Egy gyermeknél ez jelenleg 2016-ban 64 ezer 125 forint. Az ehhez szükséges kérelem a https://cst.onyf.hu/hu oldalról tölthető le.

És persze a gyermekek után a családi pótlékra, amely havonta járó, fix összegű, 12 ezer 200 forintos támogatást jelent gyermekenként (egyedülálló szülő esetén 13 ezer 700 forint). Két gyermeknél már gyermekenként 13 ezer 300 forint (egyedülállóknál 14 ezer 800), három vagy több gyermeknél pedig 16 ezer forint (egyedülállóknál 17 ezer) az összeg. A családi pótlék a saját háztartásban nevelt gyermekek után jár a közoktatási intézményben folytatott tanulmányok utolsó tanévének végéig, vagy a gyermek 20. életévének betöltéséig.

Ezek mellett pedig bármilyen ellátást is vesz igénybe a szülő, minden jövedelme után jár a számára a kibővített családi adókedvezmény, amely egy gyermek esetében 66 ezer 670, két gyermeknél gyermekenként 83 ezer 330, három vagy több gyermek esetén pedig gyermekenként 220 ezer forinttal csökkenti a személyi jövedelemadó alapot havonta. Ez azt jelenti, hogy adóelőlegként egy gyermeknél legfeljebb 10 ezer, két gyermek esetén 24 ezer 990, három gyermek esetén pedig havi 99 ezer forinttal kevesebb adóelőleg-fizetéssel kell számolnia.

Otthon Melege Program 2018 - Hírközpont - Friss hírek - Infrashape - Hírek 2019

1 Comment on "CSED, GYES, GYED, CSALÁDI PÓTLÉK változásai 2017 >>> családtámogatások >>> több tízezer forint ami járhat Neked is!"

  1. Sziasztok!

    A CSED maximalizálva lesz???? Biztos ez? Eddig sosem volt!

Leave a comment

error: Tartalom védett !!