Adóbevallás 2018 határidők

Adóbevallás 2018 határidők

Bevallási tervezet

Kinek készít az adóhatóság automatikusan bevallási tervezetet?

Az adóhatóság elkészíti és 2018. március 15-től az ügyfélkapu használatával egy erre a célra létrehozott elektronikus felületen (WebNYK) elérhetővé teszi a személyi jövedelemadó bevallási tervezetet

   • a magánszemélyek,
   • a mezőgazdasági őstermelők és
   • az áfa fizetésre kötelezett magánszemélyek

részére. 

Kinek nem készít a NAV bevallási tervezet?

A tevékenységét folytató egyéni vállalkozó részére a NAV nem készít adóbevallási tervezetet.

Ki kérheti papír alapon a bevallási tervezetet?

Az ügyfélkapuval nem rendelkező adózó, amennyiben bevallási kötelezettségének még nem tett eleget, 2018. március 19-ig postai úton, SMS-ben vagy elektronikus úton kérheti, hogy az állami adó- és vámhatóság az adóbevallási tervezetet papír alapon, postai úton továbbítsa részére.

Milyen adatokat tartalmaz a bevallási tervezet?

Az adóbevallási tervezet – amelyet az adóhatóság a magánszemély munkáltatója, kifizetője által megadott adatok alapulvételével készít – tartalmazza a magánszemély által az adóévben megszerzett,

 • a személyi jövedelemadóról szóló törvény hatálya alá tartozó jövedelmet és annak adóját,

 • az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény hatálya alá tartozó jövedelmet és annak adóját,

 • az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény szerinti jogviszonyból származó, a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti mentesített keretösszeget meghaladó jövedelmet,

 • a magánszemélyek egyes jövedelmeinek különadójára vonatkozó szabályokat tartalmazó törvény hatálya alá tartozó különadóalapot képező bevételt és annak adóját,

 • az egészségügyi hozzájárulásról szóló törvény szerinti százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alapját képező jövedelmet és az utána fizetendő egészségügyi hozzájárulást.

Mikor szükséges a bevallási tervezetet módosítani, kiegészíteni?

Ha az adózó

 • mezőgazdasági őstermelő volt, és e tevékenységéből adóköteles bevétele származott, kivéve, ha e bevételből nem kellett jövedelmet megállapítani s ezért ezzel összefüggésben bevallási kötelezettség nem terheli;

 • áfa fizetésre kötelezett magánszemély;

 • fizető-vendéglátó tevékenységére tételes átalányadózást választott;

 • a kifizetőnek (a munkáltatónak) tett adóelőleg-nyilatkozatában költség levonását kérte,

 • csereügyletből származó jövedelmet szerzett;

 • az adóelőleg-fizetésre vonatkozó szabályok szerint különbözeti-bírság fizetésére köteles;

 • nem kifizetőtől származó vagy egyébként olyan bevételt szerzett, amellyel összefüggésben az adó vagy az adóelőleg megállapítására maga köteles;

 • a kifizető által megállapított adó módosítására az adóbevallásában jogosult;

 • jövedelme külföldről származott, vagy külföldön (is) adóztatható;
 • nem belföldi illetőségű magánszemély és nem tett a 12/C. § (5) bekezdése szerinti nyilatkozatot;

 • ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelmet szerzett, ha a jövedelmet nem vagy nem kizárólag kifizetőnek minősülő befektetési szolgáltató igazolása alapján állapítja meg;

 • a jóváhagyott osztalék adójával szemben az adóévet megelőzően felvett osztalékelőlegből levont adót számol el;

 • valamely bevételével összefüggésben az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szabályai szerint különadót köteles fizetni, vagy a kifizetőt és az őt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás megállapítását, bevallását és megfizetését a kifizetőtől átvállalta;

 • valamely bevételével összefüggésben egészségügyi hozzájárulásra előleg-fizetési kötelezettsége keletkezett;

 • adóját e törvény külön rendelkezése szerint adóbevallásában kell (lehet) megállapítani.

Határidő: 2018. május 22. Eddig van lehetőség a bevallási tervezet javítására, kiegészítésére, elfogadására, az 1+1 százalékos rendelkező nyilatkozat leadására.

Magánszemély által elkészített bevallás

Az adózó maga készíti el szja bevallását, ha az adóévben:

 • egyéni vállalkozó volt, kivéve, ha az adóév egészében szüneteltette vállalkozói tevékenységét;

 • az adóévben csak olyan bevallási kötelezettség alá eső bevételt szerzett, amellyel összefüggésben kifizetőt adatszolgáltatási kötelezettség nem terhel, a bevételt nem kifizetőtől szerezte;

 • az adóbevallási tervezetet kiegészíteni vagy módosítani kívánja, de ügyfélkapuval nem rendelkezik.

Milyen nyomtatványon? 17SZJA

Kapcsolódó határidő:

 • egyéni vállalkozók számára: 2018. február 26.
 • magánszemélyek számára: 2018. május 22.
Otthon Melege Program 2018 - Hírközpont - Friss hírek - Infrashape - Hírek 2019 - OMP - Otthon Melege Program 2019 - Minimálbér-2019 - Csok-2019 - Családi adókedvezmény 2019

Be the first to comment on "Adóbevallás 2018 határidők"

Leave a comment

error: Tartalom védett !!